Postgraduaat

Nieuwsflash

Zomer 2018

-

Vragen over onze opleidingen?

Op 12, 19 en 26 juni 2018

om 18:00 of 19:00

kan je een gratis

informatiesessie via skype volgen

 

Heb je interesse?

boek dan snel je informatiesessie

via info@therapiemetdieren.be

-

Eind september 2018

start er een nieuwe

groep in het postgraduaat

en een masterclass

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsflash

Zomer 2017/18

-

In augustus 2018 lanceren we onze nieuwe website

-

In september 2018 organiseert

het BIAAT opnieuw

een masterclass

"Dieren in de hulpverlening"

klik hier

-

Op de hoogte blijven van onze evenementen?

Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief en krijg 4x per jaar alle seizoens-nieuwtjes in je mailbox. Stuur hiervoor je naam en email door aan

info@therapiemetdieren.be

met vermelding inschrijven nieuwsbrief of volg ons via facebook

 

 

BIAAT is niet enkel een opleidingscentrum

-

Studenten en docenten van het BIAAT helpen jaarlijks enkele chronisch zieke mensen die dreigen hun huisdier te verliezen.

-

Als jij wil kan jij ook helpen zodat zieke mensen niet gescheiden worden van hun huisdieren ...

HOE?

Door voor je internet bestelling bij bol.com; zooplus; medpet; dogwisepublishing EERST EVEN het logo van de winkel aan te klikken

op onze website www.activiteitenmetdieren.be

Op die manier sponsor je zonder dat het je een cent kost!

-

Ben je op zoek naar interessante boeken over hondengedrag? hondentraining, ...? Klik dan op de link hieronder en steun zo

het sociaal fonds

Belgisch Instituut voor Animal Assisted Therapy

Het Belgisch Instituut voor Animal Assisted Therapy (BIAAT) is gesticht in 2009 als een onderwijsinstelling die tot doel heeft beroepsopleidingen te organiseren over interventies met assistentie van dieren. Naast een brede waaier aan opleidingen en webinars voert het BIAAT ook onderzoek uit in samenwerking met universiteiten en hogescholen en voorziet ze advies voor praktijksettings

Postgraduaat

"Interventies met assistentie van dieren"

 

Algemene informatie

 • Het werkveld heeft zoals recent wetenschappelijk onderzoek het aangeeft (Samuels et al., 2006; Meers et al., 2011) een groot tekort aan geschoolde welzijnswerkers/therapeuten/(ortho)pedagogen/dierenbegeleiders die kwalitatief hoogstaande sessies kunnen opzetten met assistentie van dieren. Op dit moment wordt er nog te vaak gewerkt via het doelloos rondwandelen met dieren.... iets wat uiteraard kwalitatief weinig biedt aan cliënten
 • In bepaalde delen van Vlaanderen en Nederland is er überhaupt nog geen gespecialiseerde therapeut/(ortho)pedagoog/welzijnswerker te vinden of zijn er wachtlijsten in gespecialiseerde praktijken
 • Ouders roepen dan ook therapeuten/pedagogen op om zich te specialiseren, enerzijds om de kwalitieve zorg en ondersteuning te verruimen; anderzijds om het tekort aan kwaliteitsvolle zorg met assistentie van dieren te verhogen en de wachtlijsten bij gespecialiseerde praktijken te verminderen
 • Internationale beroepsverenigingen (ISAAT, ESAAT, ....) moedigen gespecialiseerde navorming en permanente vorming aan. Specialisatie komt ook het beroep, de beroepsuitoefenaar maar allereerst ook de cliënt en het ondersteunende gezin ten goede.

 

Opleidingssysteem

 • Modulair Volwassenonderwijs - 9 modules die doorheen het schooljaar (=oktober tot juni) kunnen gevolgd worden via afstandsonderwijs (My AAI University en My AAI Webklas)
 • Individuele spreiding is mogelijk - update en evaluatie van de gestelde leerdoelen gebeurt per semester (in oktober of juni of februari) of op aanvraag van de student (bv. bij wijziging van job - minder of meer uren voorhanden die men aan studie kan besteden en dergelijke meer)
  • Voorbeeld: een cursist kan in oktober (start semester 1) in haar studentencontract opnemen dat ze van plan is 1 module te volgen in het eerste semester. Bij de start van het 2de semster (februari) kan de cursist beslissen --al naargelang de vorderingen-- bij te tekenen voor 1 of 2 modules. Men kan minimaal 1 module opnemen per schooljaar (= 2 semesters) of maximaal 4 modules per schooljaar. Het gekozen studieritme kan ook varieren naar gelang je persoonlijke voorkeur.

 

Afstudeerrichtingen

4 afstudeerrichtingen - keuze al naargelang vooropleiding van de aspirant cursist

 • Postgaduaat 1 - Animal-assisted therapy of Therapeutisch werken met assistentie van dieren
 • Postgraduaat 2 - Animal-assisted education of (Ortho)pedagogisch werken met assistentie van dieren
 • Postgraduaat 3 - Animal-assisted activities of Sociaal & Maatschappelijk werk met assistentie van dieren
 • Postgraduaat 4 - Animal handlers of Dierenbegeleider in interventies met assistentie van dieren

 

De opleiding in een notendop

Doorheen de 9 modules gaan cursisten hun eigen project realiseren. Elke module helpt je een stap vooruit in de realisatie van je project

 • Module 1 - Theoretisch kader - antwoord op de vraag ... Welke 100-den vormen IADs bestaan er wetenschappelijk gezien? Welke van deze vormen wil ik zelf gaan aanbieden/ontwikkelen?
 • Module 2 - Ethologie - deel 1 - basisbegrippen - antwoord op de vraag welke begrippen/termen hebben we om gedrag van dieren te omschrijven/begrijpen? niet op basis van ons buikgevoel maar op basis van wetenschappelijke termen.... vanuit onderzoek naar hoe dieren het zien.
 • Module 3 - Ethologie - deel 2 - antwoord op de vraag - hoe gaan we ethologische begrippen gaan toepassen in IADs zoals we deze hebben leren kennen in module 1
 • Module 4 - Selectie en training van dieren die ingezet worden in IADs - antwoord op de vraag kunnen we dieren volgens ethologisch wetenschappelijke technieken gaan selecteren en trainen voor IADs en met welke trainingsprincipes moeten we rekening houden
 • Module 5 - IAD - draaiboeken - antwoord op de vraag waar moeten we --buiten de kennis van de eerste 4 modules-- nog rekening mee houden ovor het opstellen van ons IAD-draaiboek
 • Module 6 - IAD - strategieen en methodieken - antwoord op de vraag --hoe stellen we voor een gekozen concept een onderbouwd plan op
 • Module 7 - IAD - analytische technieken - antwoord op de vraag --hoe gaan we de technieken en strategieën vernieuwen? welke methodes bestaan hiervoor?
 • Module 8 - Intervisie en supervisie van je eigen pilootproject
 • Module 9 - Scriptie

 

Voorkennis

 • Startend vanaf een BSc. of MSC diploma
 • of via EVKs (=Eerder Verworven Competenties. EVK's kan men indienen indien men nog geen BSc. of MSc. diploma bezit maar wel reeds ervaring heeft in het werken met doelgroepen in de zorg en/of het onderwijs/opvoeding)
 • Passieve kennis voor wat betreft Engels
 • Interesse in het werken met dieren
 • Bereid zijn om niet enkel dieren in te zetten maar ook wil leren over hoe men een goed welzijn bij dieren kan bereiken
 • Bereid zijn te werken in teamverband & vanuit een multidisciplinaire visie (=samenwerken met andere therapeuten, pedagogen, agogen, dierenbegeleiders en dergelijke meer)

 

Leerdoelen van de opleiding

 • Zelfstandig IAD-programma's (afhankelijk van de major) kunnen voorbereiden, uitvoeren, evalueren en bijsturen (bijv. in opdracht van zorgboerderijen, bejaardentehuizen,...)
 • Samen met andere disciplines (in lijn met je eigen competenties) en instellingen IAD programma's voorbereiden, uitvoeren en evalueren (=multidisciplinair werken)
 • Leidinggevend kunnen werken met betrekking tot IAD-programma's; vrijwilligers kunnen sturen in het assisteren van kwaliteitsvolle IAD programma's
 • Correcte visie hebben omtrent de wetenschappelijke visies en standpunten van IADs en deze inzichten kunnen verwerken naar praktische informatie voor het verbeteren van eigen IAD programma's
 • Adviesverlenend kunnen optreden voor andere IAD-programma's en correct onderbouwde informatie kunnen verstrekken om tot betere kwaliteitsvolle IAD programma's te komen waarin zowel het welzijn van mens als dier wordt nagestreefd
 • Selecteren, trainen, begeleiden en evalueren van dieren in een IAD-programma. Niet vanuit het eigen buikgevoel maar vanuit een fundering aan wetenschappelijke teksten en inzichten die men leert vertalen naar eigen vaardigheden

 

Getuigschrift - Attesten - Certificaten

 • Een student die de hoorcolleges en lezingen bijwoont kan hiervoor een aanwezigheidsattest bekomen
 • Voor elke module die succesvol afgesloten wordt, ontvangt de student een certificaat of getuigschrift
 • Als de 9 modules van de postacademische vorming "Interventies met assistentie van dieren" met vrucht worden afgesloten, wordt een diploma uitgereikt --met vermelding van de afstudeerrichting-- voor een waarde van 60 studiepunten. De criteria om met vrucht te slagen zijn opgegeven in het examenregelement en het topic evaluatie in de opleidingsfiche (modulair).

Het behalen van een getuigschrift is een bijkomend voordeel voor de toekomst, waar specialisatie meer en meer erkend zal worden of een voorwaarde kan worden bij de beroepsuitoefening

 

Locatie - Leerplatformen

 • Theoretisch lessen worden via afstandsonderwijs gegeven - voor meer informatie en demonstratie via My AAI University
 • Oefeningen, literatuur, opdrachten via My AAI Webklas
 • Coaching, presentaties en examen via BIAAT Education Platform - My AAI Webklas
 • Coaching via Skype
 • Praktijklessen en observaties vinden plaats op diverse settings o.a. Domein 't Kattenheye (Laarne, België) of Zorglandgoed 't Huisven (Heeze, Nederland) of Therapeutisch Centrum 't Kattenheye (Assenede, België) of andere gastlocaties

 

Datum - groepen kunnen starten

 • tussen 1 september en 15 november (intakes lopen tussen juli tot en met oktober)
 • of tussen 10 januari en 15 februari (intakes lopen tussen december tot en met januari)

 

Duur van de opleiding

 • De colleges gaan --afhankelijk van het gekozen ritme/lesdag-- door via My AAI University dagelijks (met uitzondering van zon- en feestdagen) tussen 13:00 tot 21:00. Studenten kiezen zelf wanneer ze een lezing volgen
 • De duur van de opleiding - is afhankelijk van het gekozen lesritme van de student. Het lesritme kan elk semester aangepast worden al naargelang de keuze van de student
 • Minimale duur van de opleiding is 2 jaar - maximale duur is 1 module/jaar

 

Waarom voor deze opleiding kiezen?

 • De opleiding is gebaseerd op wetenschappelijke kennis - wij werken niet op basis van geloof, intuïtie en buikgevoel
 • IADs spelen zich af op een multidisciplinair werkveld. Voor mensen die wensen te werken in IADs is het cruciaal dat ze binnen dit veld hun eigen plek vinden. Dit element geven we binnen de opleiding een plaats via het multidisciplinaire docententeam --psychologen, dierenverzorgers, veeartsen, biologen, ergotherapeuten, wetenschappers, ethologen, kunstenaars (o.a. kunsteducatieve werking van De Veerman vzw, Antwerpen - Dhr. C. Dekeyrel)-- die ieder hun visie op het werkveld uitdragen. Al onze docenten hebben zelf een opleiding gevolgd - een diploma hiervoor ontvangen en zijn experts in het praktijkgebied waarin ze doceren.
 • Wetenschappelijk medewerkers die studenten het verhaal achter hun onderzoek komen vertellen en studenten mee begeleiden in het toepassen van de theorie en eigen onderzoeksresultaten naar de praktijk
 • Mogelijkheid tot buitenlandse stages aan universiteiten en hogescholen waarmee de school samenwerkt
 • Begeleiding in kleine groepen met veel aandacht voor het individuele project
 • Link naar toepassing in de praktijk vanaf module 1
 • Toegang tot wetenschappelijke internationale literatuur
 • Studenten worden begeleid van concept - tot realisatie
 • Studenten worden ondersteund in de promotie van het eigen project door een netwerk van praktijkmensen die ze leren kennen tijdens de opleiding
 • Kans tot het aansluiten aan de vakorganisatie --na het behalen van het diploma-- zodat men na de opleiding kan terugvallen op een groep collega's die werken vanuit dezelfde visie

 

Verdere inlichtingen

Heb je specifieke vragen? Heb je interesse om meer te horen? Wil je een demonstratie van de webplatformen? Stuur ons een mailtje via info@therapiemetdieren.be

 

Prijs

 • Aangezien het een modulair systeem is, betaalt elke student waar hij/zij dat semester wenst te gebruiken.
 • Gemiddeld moet er geteld worden op een deelnameprijs van 12 euro/contactuur/voor het postgraduaat. De deelnameprijs omvat naast de lesuren per skype en/of e-learning platform, individuele en groepscoaching via het e-platform/skype/of op een van onze settings, persoonlijke login voor de algemene webklas, toegang tot een e-kalender, toegang tot de eigen e-klas, mogelijkheid tot assisteren in sessies van docenten en afgestudeerde studenten (=alumni)
 • Concreet - voordat je de opleiding start wordt een studentencontract opgesteld met hierin de gestelde leerdoelen en de concrete prijs. Een studentencontract is een overeenkomst die bij de start van elk semester besproken wordt tussen student en docent en waarin leerdoelen, lesritme en prijs overeengekomen worden voor het volgende semester.

Get in touch:

Copyright � 2010 � present, AATBelgium.org. � All rights reserved. � Disclaimer

 

This website, created 2010 – present by L. Meers, is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 United States License