Tesis

 

E-BIBLIOTECA

Tesis en las IAA escritos por nuestros estudiantes

(escritos en holandés)

 

 

Copyright, BIAAT

Orthopedadogisch werken met assistentie van dolfijnen bij kinderen met autismespectrumstoornissen

 • Auteur: Thari Capens
 • Promotor: Prof. Dr. E. Broeckaert - Copromotor: Prof. Dr. F.O. Ödberg - Begeleider: Drs. L. Meers
 • Instelling: Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen (UGent) - Orthopedagogiek ism Faculteit Diergeneeskunde -
 • Laboratorium Ethologie (UGent)
 • Niveau: MSc. proef II
 • Taal: Nederlands
 • Extra-curriculair: presentatie op de jaarlijkse studiedag van AAIZOO (Rhoon, Nederland)

 

Dieren in de psychiatrische hulpverlening. Larie of onderbouwd?

 • Auteur: Anja Desloovere
 • Promotor: B. Debyser - Copromotor: Prof. Dr. F.O. Ödberg - Drs. L. Meers
 • Instelling: Katholieke Hogeschool Zuid West Vlaanderen (KATHO) - Departement Verpleegkunde en Biotechnologie ism Faculteit Diergeneeskunde - Laboratorium Ethologie (UGent)
 • Niveau: BSc. proef
 • Taal: Nederlands
 • Extra-curriculair: voorgedragen voor de innovatieprijs - presentatie op de jaarlijkse studiedag van AAIZOO (Rhoon, Nederland)

 

Orthopedadogisch werken met assistentie van dolfijnen

 • Auteur: Thari Capens
 • Promotor: Prof. Dr. E. Broeckaert - Copromotor: Prof. Dr. F.O. Ödberg - Begeleider: Drs. L. Meers
 • Instelling: Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen (UGent) - Vakgroep Orthopedagogiek in samenwerking met Faculteit Diergeneeskunde - Laboratorium Ethologie (UGent)
 • Niveau: MSc. proef I
 • Taal: Nederlands

 

Studie naar toepassingen van Interventies met Assistentie van Dieren in Italiaanse Gevangenissen (exploratief onderzoek)

 • Auteur: Saskia Martin
 • Promotor: Prof. Dr. I. Aertsen - Copromotor: Prof. Dr. F.O. Ödberg - Dr. S. Normando - Drs. L. Meers
 • Instelling: Leuvens Instituut voor Criminologie (KULeuven) in samenwerking met Faculteit Diergeneeskunde - Laboratorium Ethologie (UGent) en Universita di Padova (Italy)
 • Niveau: Opdracht Werkcollege Criminologische Praktijk
 • Taal: Nederlands
 • Extra-curriculair: Presentatie ESVCE Conference - Avignon 2011 (France)

 

Activiteiten met assistentie van kippen in De Kleppe, vzw (Overbeek, Belgie)

 • Auteur: Gaelle Lievens
 • Promotor: Drs. L. Meers - Copromotor: S. Molenberghs (Casanarius)
 • Instelling: Departement Biowetenschappen en Landschapsarchitectuur (HOGent) in samenwerking met Faculteit Diergeneeskunde - Laboratorium Ethologie (UGent)
 • Niveau: Postgraduaat
 • Taal: Nederlands

 

Een studie naar psychotherapie met assistentie van dolfijnen (Tursiops truncatus)

 • Auteur: Abigail Josten
 • Promotor: Prof. Dr. M. Vansteenkiste - Copromotor: Prof. Dr. F.O. Odberg - Begeleider: Drs. L. Meers
 • Instelling: Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen (UGent) - Vakgroep ontwikkeling,

persoonlijkheids en sociale psychologie in samenwerking met Faculteit Diergeneeskunde - Laboratorium Ethologie (UGent)

 • Niveau: MSc. proef II
 • Taal: Nederlands

 

Overzicht van de Vlaamse Reglementering met betrekking tot het houden van honden als particulier

 • Auteur: Isabel Colman
 • Promotor: Drs. L. Meers - Copromotor: Dr. A. Haverbeke
 • Instelling: Departement Biowetenschappen en Landschapsarchitectuur (HOGent) in samenwerking met

Faculteit Diergeneeskunde - Laboratorium Ethologie (UGent)

 • Niveau: Postgraduaat
 • Taal: Nederlands
 • Extra-curriculair: presentatie op second Canine Science forum (Vienna, Austria, 2010)
 • Extra-curriculair: Publicatie in Journal of Veterinary Behaviour: Clinical Applications and Research, 6(1), 92-93

 

Real, het kwispelend vreugdegevoel: een kijk op een lopend IAD-programma

 • Auteur: Marijke Thierens
 • Promotor: Drs. L. Meers - Copromotor: Mevr. T. Pira, MSc.
 • Instelling: Departement Biowetenschappen en Landschapsarchitectuur (HOGent) in samenwerking met

Faculteit Diergeneeskunde - Laboratorium Ethologie (UGent)

 • Niveau: Postgraduaat
 • Taal: Nederlands

 

Studie naar welzijnsparameters voor paarden ingezet in rolstoelmennen, een vorm van interventies met assistentie van paarden

 • Auteur: Femke Lambrecht
 • Promotor: Drs. L. Meers - Copromotor: Dr. W.E. Samuels (CUNY, USA) - Dr. S. Normando (U.Padova, Italy)
 • Instelling: Departement Biowetenschappen en Landschapsarchitectuur (HOGent) in samenwerking met

Faculteit Diergeneeskunde - Laboratorium Ethologie (UGent),City University of New York -

College of Staten Island (CUNY, USA), Universita di Padova (Sperivet, Italy)

 • Niveau: Postgraduaat
 • Taal: Nederlands
 • Extra-curriculair: Publicatie in Latham Letter XXXI (1), 8-11

 

Het ontwikkelen van een methodiekenboek voor Casanarius (Pulle, België)

 • Auteur: Heidi Mul
 • Promotor: Drs. L. Meers - Copromotor: S. Molenberghs (Casanarius)
 • Instelling: Departement Biowetenschappen en Landschapsarchitectuur (HOGent) in samenwerking met

Faculteit Diergeneeskunde - Laboratorium Ethologie (UGent)

 • Niveau: Postgraduaat
 • Taal: Nederlands

 

Inzetten van honden in de forensische psychiatrie

 • Auteur: Sofie D'Haenens
 • Promotor: Prof. Dr. G. Van Hove - Copromotor: Prof. Dr. F.O. Ödberg - Drs. L. Meers
 • Instelling: Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen - Vakgroep Orthopedagogiek (UGent)

in samenwerking met Faculteit Diergeneeskunde - Laboratorium Ethologie (UGent)

 • Niveau: MSc. thesis
 • Taal: Nederlands
 • Extra-curriculair: presentatie op het 7de International Veterinvary Behaviour Meeting (Edinburgh, UK, 2009)
 • Extra-curriculair: Publicatie in Journal of Veterinary Behaviour: Clinical Applications and Research, 5(1), 50

 

Studie naar het inzetten van dieren in de welzijnssector (Provincie Antwerpen)

 • Auteur: Tina Pira
 • Promotor: Prof. Dr. F.O. Ödberg - Copromotor: Drs. L. Meers
 • Instelling: Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen (VUB) in samenwerking met Faculteit

Diergeneeskunde - Laboratorium Ethologie (UGent)

 • Niveau: MSc. Thesis
 • Taal: Nederlands
 • Extra-curriculair: presentatie op het 7de International Veterinvary Behaviour Meeting (Edinburgh, UK, 2009)
 • Extra-curriculair: Publicatie in Journal of Veterinary Behaviour: Clinical Applications and Research, 5(1), 49-50

 

Conceptstudie naar het inzetten van assistentiehonden in IADs

 • Auteur: Marijke Thierens
 • Promotor: Dr. I. Overmeire - Copromotor: Prof. Dr. F.O. Ödberg - Drs. L. Meers
 • Instelling: HogeSchool KaHo Sint-Lieven (Sint-Niklaas) in samenwerking met Faculteit

Diergeneeskunde - Laboratorium Ethologie (UGent)

 • Niveau: BSc. thesis
 • Taal: Nederlands
 • Extra-curriculair: Publicatie in Latham Letter XXIX (2), 14-17

 

Een ezel als partner bij ergotherapie voor jongeren met gedrags- en emotionele problemen

 • Auteur: Sofie Molenberghs
 • Promotor: Mevr. K. Kintaert - Copromotor: Drs. L. Meers
 • Instelling: VSPW Balans (Gentbrugge) in samenwerking met Faculteit Diergeneeskunde - Laboratorium Ethologie (UGent)
 • Niveau: Postgraduaat
 • Taal: Nederlands

 

 

 

 

Copyright � 2010 � present, AATBelgium.org. � All rights reserved. � Disclaimer

This website, created 2010 – present by L. Meers, is licensed under a Creative Commons Attribution

-Noncommercial-Share Alike 3.0 United States License

Centro de Conocimiento Virtual

E-información sobre Intervenciones Asistidas con Animales

Una realización de BIAAT (Laarne & Genk, Bélgica) & Concentration Technologies (Genk, Bélgica)